Biểu tượng Thái cực – Các mặt đối lập và thống nhất

1. Tiểu vũ trụ” và “Đại vũ trụ”

Đạo giáo có quan niệm riêng cùa họ về nguồn gốc cùa vũ trụ. Qua quan sát và theo dõi các thế lực tự nhiên tác động đến con người, họ dã kết luận con người là “tiếu vũ trụ” cùa “dại vũ trụ” – thế giới tự nhiên. Có nghĩa là vũ trụ vi mô (nhỏ) bên trong cơ thế chúng ta là sự phân ánh của vũ trụ vĩ mô (lớn) bên ngoài cơ thế chúng ta. Do đó, có thế so sánh giữa sự ra đời cúa chúng ta và sự ra đời của vũ trụ.

Những người theo Đạo giáo tin rảng, chúng ta sinh ra từ một “hư không lớn”, nơi mọi thứ là một mớ hòn độn. Hợ gọi cái hư không lớn này là Vô cực. Vô cực được xem là nguồn gốc cùa sự sáng tạo, nguồn gốc cùa tri thức thuăn túy. Nó đuợc thế hiện tò một vòng tròn, một chình thế không thế phá vở.

Tượng trưng cho sự vận dộng không ngừng và sự toàn vẹn, nhìn bề ngoài vòng tròn đó có thê trống ròng, không có gì bén trong. Nhung, thục chất, nó có dầy khá năng. Giống như cái dạ con, nó vừa dây vừa rỏng không. Khi một trứng (âm) dược thụ thai bời một tinh trùng (dương), trạng thái thống nhất này bị phá vỡ. Cái hạt nhân tĩnh tại chứa dựng bèn trong nó những tiềm nãng vô tận được dặt vào trong thê vận động, sán sàng mang lại sự sống. Sự thay dõi xảy ra. Thực thế duy nhất ban dầu phân chia thành hai nguồn năng lượng khí cơ bàn cùa vũ trụ chính là âm và dương, được minh họa báng các biếu tượng giống như con nòng nọc, phình ra ớ dâu và nhọn ờ đuôi. Và khi bơi, dâu con nòng nọc chuyến động trước. Hình này được gọi là Thái cực (sự kết hựp của âm – dương). Nó lý giải cho sự chuyển động hay sự vận động cân bâng.

Âm: Nữtính

Âm tượng trưng cho nguồn năng lượng của trái đất, co cụm lại. Âm cũng tượng trưng cho nguyên lý bị động trong tự nhiên, biếu thị qua bóng tối, sự lạnh giá, ấm ướt. Trên bình diện con người, âm tượng trưng cho nừtính và tính ỳ – không chịu thay dối.

Có thê bạn sê hỏi (đặc biệt nếu bạn là phụ nữ) liệu các tính chất có vè u ám này của âm là quan điếm cùa người Trung Quốc về phụ nữ. Không phải! Dù các đặc điếm cùa âm có vè hơi xúc phạm phụ nữ, nhung nó không ám chi một cá nhân nào. Hãy chi nghĩ rằng âm là cái tĩnh, cái bên trong.

2. Biểu tượng Thái cực – Các mặt đối lập và thống nhất

Biêu tượng thái cụt minh họa sự tương tác không ngừng của âm và dương. Giống như hai mặt cùa một đồng xu, âm không bao giờ có thế tách khói dương. Âm và dương cùng nhau dại diện cho quy luật của tự nhiên: sự thay dỏi không ngừng, bất tận. Thời gian thay dối, các mùa thay dối, khí thay dổi, môi trường sống thay dõi; và TA thay dõi. Thực vậy, vũ trụ và vạn vật trong vù trụ, từ lúc sinh ra cho tới lúc chết, đều “lâc lư” trong một vù diệu tuyệt đẹp của hai nguồn năng lượng hòa quyện và kết nổi với nhau.

Đường cong hình chừs ngược chia/nôi giữa âm và dương thế hiện một điều là không có cái gì tuyệt dối hoàn hào, hay tuyệt dổi cổ định. Nói cách khác, cuộc sống không định hình bâng tư duy đen trảng rành mạch, cứng nhăc mà là những màng xám khác nhau. Trong âm có mầm mông của dương, thế hiện bảng chấm tròn màu tráng. Trong dương có mầm mống của âm, thế hiện ở chấm tròn màu đen. Trên bàu trời ngày quang đãng nhất, bạn vãn thấy một đám máy; trong đêm toi mịt mùng nhất, bạn vãn thấy một ngôi sao. Vào ngày hạnh phúc nhất, vàn thấp thoáng một nói buồn; trong những ngày sầu thám nhất vân lóe lên hy vọng.

Thái cực biẽu diễn sự tác dộng tương hò hất tận giữa ủm L’à dương.

Dù vù trụ có phúc tạp đến mức nào, vạn vật đéu tuân theo quy luật âm – dương. Tim ra sự cân bàng giũa âm và dương là diều tối quan trọng cùa phong thủy.

hè và buổi trưa là biếu tượng của dương. Vì khi nhiệt độ tăng, thì theo logic thông thường, “đau” năng lưựng của dương hướng lên phía trên bén trái của Thái cực. Thụt tế là mạt trời mọc ở dâng đông càng minh họa thêm cho hướng của dương.

Ngược lại, phía bâc lại gân với gió lạnh, khốc liệt, nhưng cuộc tân công man rợ, nguy cơ mác dịch bệnh. Hướng bâc là biếu trưng cùa âm khí. “Trọng lượng” của cái lạnh “rơi xuống”. Mùa hè chuyến dân sang mùa thu. Mặt trời lặn ờ hướng Tây. Ngày buông dân thành đêm. Và như vậy theo logic, dâu âm sẽ nàm ở phía dưới cùng bên phái của Thái cực.

Xung đột văn hóa âm – dương

Sự mất cân bàng trong quan diêm, giá trị, thái dộ trên thế giới cùa chúng ta có thế đưực giãi thích bàng thuật ngữ âm – dương. Có lẽ nếu văn hóa phương Đông và phương Tây nhận ra rãng mỏi nền văn hóa chứa đựng một yếu tố của nền văn hóa kia, thì chuyện bè phái, xích mích sẽ không còn. Chi như thế chúng ta mới có thế doàn kết và hòa hợp, chi khi dó trái dất mới thực sự trờ thành một ngôi nhà chung

Người phương Tây ngã về dương, trọng nam hơn nữ, chuộng lý trí hơn nicm tin, ngà về ly khai hơn là hội nhập, tiêu xài hơn là dành dụm. Sựthỉếu kiên nhản của người phương Tày là nguyên nhân ra đời các món ăn nhanh, lò vi sóng, máy tính tiền tự động, trạm bơm xăng tự phục vụ, thè tín dụng, và các loại điêu khiên từ xa. Người phương Tầy bị bao vây trong một bién quáng cáo cho mọi thứ trên đời, mà cái nào cùng khoe mình là tốt nhất. Lối suv nghĩ này là phố biên cã ờ tâm quổc gia cũng nhưcẩp độ cá nhân, gây ra sự chia rẽ. Khi nào thì chúng ta mới nhận ra một đieu là, nen văn hóa của chúng ta, cũng như mỏi cá nhân chúng ta, chảng có gì là ưu việt hơn những ngưởi láng giềng phương Đông?

Nhưng, theo nguyền lý âm dương, “dương” cuối cùng sẽ chuyến hóa thành âm. Hãy nhớ, phái đạt được sự cân bàng. Bôn mùa thay đối, hết ngày sang đêm, thì âm và dương cũng vậy. Thực tế, ta có thè’ chứng kiến sự chuyến hóa này trong thời đại ngày nay. Chăm sóc sức khóe toàn diện, cùng cố niềm tin

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội