Bát trạch gồm những loại quái tướng nào

1. Phong thuỷ bát trạch

Phong thuỷ bát trạch chia một ngôi nhà ra làm 8 phân một cách nghiêm ngặt. Bao gỏin phương dòng, phương nam, phương tầy, phương bác, phương dỏng bác. phương đòng nam. phương lây nam. phương tùy bắc. Xét từ mặt lí luận, những phương vị này đối với mỗi người mà nói, có nhimg phương vị là rát cát lợi, nhưng những phương vị khác thì lại không cát lợi. điểu này cần dược xác dịnh thõng qua nghicn cứu vé que sinh mệnh.

Chia ra làm Chấn. Li, Đoài, Khám, Tốn, Khỏn. Càn, Cấn. 8 hướng cùa bát trạch thuộc 8 quái tượng. Bao gổm: phương đóng thuộc quc Chán, phương nam thuộc què Li. phương tây thuộc què đoài, phương bác thuộc quẻ khảm, phương đổng nam thuộc quẻ Tôn, phương tủy nam thuộc quẻ Khôn, phương tây bác thuộc quẻ Càn, phương dóng bắc thuộc quê Cấn.

 • Tọa hướng gia trạch quyết định quái tượng

Chúng la có ihể cân cứ vào toạ hướng cùa gia trạch điS biết được cuối cùng thì ngói Iìhà thuộc què gì. Làm thế nào de xác định toạ hướng? Đó là cân cứ theo phương vị của cưa chính. Chúna la dứng trong phòng, mặt hướng về phía cửa chính, thì phương vị mà chúng ta hướng mặt tới chính là “hưởng”, còn phương vị ngược lại với “hướng” chính là “toạ”. Ví dụ, cửa chính hướng tây, thì gia trạch toạ đỏng; cửa chính hướng dỏng nam, thì gia trạch toạ tây bắc; cửa chính hướng tây bẳc, thì gia trạch chắc chán toạ đỏng nam. cứ như vậy mà xác định. Phương vị của toạ và hướng chãc chắn là ngược nhau, cho dù hình dạng phòng 6c ra sao cũng không có ngoại lệ.

Chúng ta xác định xem nhà ờ toạ phương nào thì có thể biết dược ngồi nhà này thuộc quẻ nào, thuộc trạch nào, nhửng trạch này bao gồm 8 loại, là:

 • Gia trạch toạ hướng dỏng là Chân trạch, cừa chính hướng tây.
 • Gia trạch loạ hướng đỏng nam là Tốn trạch, cứa chính hướng tây bác.
 • Gia trạch toạ hướng nam là Li trạch, cửa chính hướng băc.
 • Gia trạch toạ hướng tây nam là khòn trạch, cửa chính hướng dổng bắc.
 • Gia trạch toạ hướng lây là Đoài trạch, cửa chính hướng đông.
 • Gia trạch toạ hướng tây bắc là Càn trạch, cửa chính hướng dòng nam.
 • Gia trạch toạ hướng bẳc là Khảm trạch, cửa chính hướng nam.
 • Gia trạch toạ hướng đông bắc là Cấn trạch, cửa chính hướng lây nam.

Dáy chính là bát trạch được xác định trẽn viộc cân cứ bát quái, độc giá chăc cùng đã hiếu tại sao chúng lại được gọi là “phong thuỷ bát trạch học”.

Trong bát trạch, có thô chia ra dỏng tứ trạch và tây tứ trạch. Đỏng tứ ưạch chia ra Chấn trạch (toạ dòng, hướng tày), Li trạch (toạ nam hướng bắc), Tốn trạch (toạ dống nam hướng tây bác). Khảm trạch (toạ bấc hướng nam). Tây tứ trach thì lại chia ra Càn trạch (toạ táy bác hướng đổng nam), Đoài trạch (toạ lây hướng dỏng). Cấn trạch (tọa dông bảc hướng tày nam). Khôn trạch (toạ tây nam hướng đỏng bầc).

Độc già cần phái ghi nhớ sự phán chia dõng tứ trạch và tây tứ trạch, đây chính là nguyên tảc cơ bán trong những cơ sỏ cùa phong thuỷ bát trạch học, sẽ rát tôt cho việc học tập sau này.

2. Mệnh quái và trạch quái cả hợp nhau không

Sau khi biết được cái gì là tây tứ trạch cái gì là dồng tứ trạch thì cẩn phải biết mệnh quái cùa một người có phù hợp với trạch quái của nhà minh không, hợp nhau thì cát, khổng hợp nhau thì hung. Những thứ dưới đáy bat đáu từ những kiến thức cơ bàn nhất, dạy cho dộc già tìm ra được cách tính mệnh quái, hi vọng độc giã có the hiểu dược hết.

Tính toán mệnh quái của 1 người trước tién cần phái bảl đàu nói từ “Hậu thiên lạc thừ’. “Hậu thiên lạc thư” là một đó tượng vổ cùng dơn giản, tương truyền ờ ưiểu Hạ của ‘Irung Quốc có 1 con rùa thán nổi lên lừ mặt nước, lưng nó chia ra làm 8 phần, mồi phần đều là 1 nhóm con số: 1 chấm rtiàu trắng gần đuôi, 9 chấm màu tím ờ gán đẩu, 4 chấm màu xanh biếc ở phía lưng trái. 2 chấm màu den ờ phía lưng phải, 6 chấm màu trắng ờ gán chân phải. 8 chấm màu trảng ờ gàn chân trái, 3 chấm màu xanh biếc ờ

 • Kê giường ngủ theo mệnh tuổi

 • Các mẫu tủ rượu

  • Đông tứ trạch và Tây tứ trạch

  Trước đày chúng la dã hièt cái 2Ì là đòng lứ trạch, cái gì là tây lữ trạch. Chân trạch. Tốn trạch, u trạch, Khảm trạch là đòng Tứ trạch: Khôn trạch. Đoài trạch. Càn trạch. Càn trạch là tày Tứ trạch.

  Cùng như the. mệnh quái thuộc Chấn, thuộc Tòn. thuộc Ly, thuộc khám thì ngòi nhà thích hợp với họ nhất là thuộc Đóng Tứ trạch; thuộc Khôn, thuộc Đoài, thuộc Càn. thuộc Cấn thì ngói nhà thích hợp nhát cho họ thuộc Tây Tứ trạch.

  Đong tứ mênh thích ờ Đỏng Tứ trạch, Tây tứ mệnh thích ớ Tây iư trách.

  Bài viết liên quan

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội