Báo Giá Bộ Bàn Ghế Sofa Phòng Khách Nhập Khẩu Cao Cấp Gia Khánh

Tên Sản Phẩm Thông Số Cơ Bản Ảnh Mẫu Giá Cả

Sofa đa năng 6003-37G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-37G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-36G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-36G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-35G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-35G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-34G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-34G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-33G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-33G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-32

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-32

VNĐ

Sofa đa năng 6003-32G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-32G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-31G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-31G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-30G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-30G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-29G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-29G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-28G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-28G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-27G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-27G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-26G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-26G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-25G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-25G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-24G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-24G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-23G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-23G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-22G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-22G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-21G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-21G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-19G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-19G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-18G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-18G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-17G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-17G

VNĐ

Sofa giường 6003-16G

Kích thước:

Sofa giường 6003-16G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-15G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-15G

VNĐ

Sofa giường 6003-14G

Kích thước:

Sofa giường 6003-14G

VNĐ

Sofa giường 6003-13G

Kích thước:

Sofa giường 6003-13G

VNĐ

Sofa giường 6003-12

Kích thước:

Sofa giường 6003-12

VNĐ

Sofa giường 6003-11G

Kích thước:

Sofa giường 6003-11G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-10G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-10G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-9G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-9G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-8G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-8G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-6G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-6G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-5G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-5G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-4G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-4G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-3G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-3G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-2G

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-2G

VNĐ

Sofa đa năng 6003-1

Kích thước:

Sofa đa năng 6003-1

VNĐ

Sofa giường 162B-6

Kích thước:

Sofa giường 162B-6

VNĐ

Sofa giường 162B-1

Kích thước:

Sofa giường 162B-1

VNĐ

Sofa giường 162A-8

Kích thước:

Sofa giường 162A-8

VNĐ

Sofa giường 162A-5

Kích thước:

Sofa giường 162A-5

VNĐ

Sofa giường 162A-4

Kích thước:

Sofa giường 162A-4

VNĐ

Sofa giường 162A-3

Kích thước:

Sofa giường 162A-3

VNĐ

Sofa giường 161-6

Kích thước: 1360*850*930

Sofa giường 161-6

11,600,000 VNĐ

Sofa giường 161-4

Kích thước: 1360*850*930

Sofa giường 161-4

11,600,000 VNĐ

Sofa giường 161-1

Kích thước: 1360*850*930

Sofa giường 161-1

11,600,000 VNĐ

Sofa giường 160-6

Kích thước:

Sofa giường 160-6

VNĐ

Sofa giường 160-5

Kích thước:

Sofa giường 160-5

VNĐ

Sofa giường 160-3

Kích thước:

Sofa giường 160-3

VNĐ

Sofa giường 160-1

Kích thước:

Sofa giường 160-1

VNĐ

Sofa giường 159-5

Kích thước:

Sofa giường 159-5

VNĐ

Sofa giường 159-4

Kích thước:

Sofa giường 159-4

VNĐ

Sofa giường 159-2

Kích thước:

Sofa giường 159-2

VNĐ

Sofa giường 158-6

Kích thước:

Sofa giường 158-6

VNĐ

Sofa giường 158-5

Kích thước:

Sofa giường 158-5

VNĐ

Sofa giường 158-2

Kích thước:

Sofa giường 158-2

VNĐ

Sofa giường 157-5

Kích thước:

Sofa giường 157-5

VNĐ

Sofa giường 157-4

Kích thước:

Sofa giường 157-4

VNĐ

Sofa giường 157-3

Kích thước:

Sofa giường 157-3

VNĐ

Sofa giường 156-6

Kích thước:

Sofa giường 156-6

VNĐ

Sofa giường 156-5

Kích thước:

Sofa giường 156-5

VNĐ

Sofa giường 156-4

Kích thước:

Sofa giường 156-4

VNĐ

Sofa giường 156-2

Kích thước:

Sofa giường 156-2

VNĐ

Sofa giường 155-8

Kích thước:

Sofa giường 155-8

VNĐ

Sofa giường 155-7

Kích thước:

Sofa giường 155-7

VNĐ

Sofa giường 153-11

Kích thước:

Sofa giường 153-11

VNĐ

Sofa giường 153-10

Kích thước:

Sofa giường 153-10

VNĐ

Sofa giường 153-9

Kích thước:

Sofa giường 153-9

VNĐ

Sofa giường 153-8

Kích thước:

Sofa giường 153-8

VNĐ

Sofa giường 153-7

Kích thước:

Sofa giường 153-7

VNĐ

Sofa giường 153-2

Kích thước:

Sofa giường 153-2

VNĐ

Sofa giường 152-9

Kích thước:

Sofa giường 152-9

VNĐ

Sofa giường 152-8

Kích thước:

Sofa giường 152-8

VNĐ

Sofa giường 152-7

Kích thước:

Sofa giường 152-7

VNĐ

Sofa giường 152-6

Kích thước:

Sofa giường 152-6

VNĐ

Sofa giường 151-6

Kích thước:

Sofa giường 151-6

VNĐ

Sofa giường 151-5

Kích thước:

Sofa giường 151-5

VNĐ

Sofa giường 151-3

Kích thước:

Sofa giường 151-3

VNĐ

Sofa giường 150-9G

Kích thước: 1900*880*930

Sofa giường 150-9G

13,000,000 VNĐ

Sofa giường 150-8

Kích thước:

Sofa giường 150-8

VNĐ

Sofa giường 150-7

Kích thước:

Sofa giường 150-7

VNĐ

Sofa giường 133-11

Kích thước:

Sofa giường 133-11

VNĐ

Sofa giường 133-10

Kích thước:

Sofa giường 133-10

VNĐ

Sofa giường 133-5G

Kích thước:

Sofa giường 133-5G

VNĐ

Sofa giường 133-4

Kích thước:

Sofa giường 133-4

VNĐ

Sofa giường 132-36

Kích thước:

Sofa giường 132-36

VNĐ

Sofa giường 132-35

Kích thước:

Sofa giường 132-35

VNĐ

Sofa giường 132-24

Kích thước:

Sofa giường 132-24

VNĐ

Sofa giường 132-3G

Kích thước:

Sofa giường 132-3G

VNĐ

Sofa giường 126-18

Kích thước:

Sofa giường 126-18

VNĐ

Sofa giường 126-17

Kích thước:

Sofa giường 126-17

VNĐ

Sofa giường 126-15G

Kích thước:

Sofa giường 126-15G

VNĐ

Sofa giường 121B-30

Kích thước:

Sofa giường 121B-30

VNĐ

Sofa giường 121-25

Kích thước:

Sofa giường 121-25

VNĐ

Sofa giường 121-24

Kích thước:

Sofa giường 121-24

VNĐ

Sofa giường 121-23

Kích thước:

Sofa giường 121-23

VNĐ

Sofa giường 121-22

Kích thước:

Sofa giường 121-22

VNĐ

Sofa giường 119B-32

Kích thước: 2160*1500*920

Sofa giường 119B-32

18,100,000 VNĐ

Sofa giường 119B-29

Kích thước: 2160*1500*920

Sofa giường 119B-29

18,100,000 VNĐ

Sofa giường 119B-26

Kích thước: 2160*1500*920

Sofa giường 119B-26

18,100,000 VNĐ

Sofa giường 119B-24

Kích thước: 2160*1500*920

Sofa giường 119B-24

18,100,000 VNĐ

Sofa giường 119A-31

Kích thước: 2160*850*920

Sofa giường 119A-31

14,600,000 VNĐ

Sofa giường 118-25

Kích thước:

Sofa giường 118-25

VNĐ

Sofa giường 118-24

Kích thước:

Sofa giường 118-24

VNĐ

Sofa giường 118-23

Kích thước:

Sofa giường 118-23

VNĐ

Sofa giường 118-18G

Kích thước:

Sofa giường 118-18G

VNĐ

Sofa giường 118-6

Kích thước:

Sofa giường 118-6

VNĐ

Sofa giường 115-25G

Kích thước: 2030*930*850

Sofa giường 115-25G

13,200,000 VNĐ

Sofa giường 115-24

Kích thước: 2030*930*850

Sofa giường 115-24

13,200,000 VNĐ

Sofa giường 115-23

Kích thước: 2030*930*850

Sofa giường 115-23

13,200,000 VNĐ

Sofa giường 115-20G

Kích thước: 2030*930*850

Sofa giường 115-20G

13,200,000 VNĐ

Sofa giường 115-6G

Kích thước: 2030*930*850

Sofa giường 115-6G

13,200,000 VNĐ

Sofa giường 115-2

Kích thước: 2030*930*850

Sofa giường 115-2

13,200,000 VNĐ

Sofa giường 115-1

Kích thước: 2030*930*850

Sofa giường 115-1

13,200,000 VNĐ

Sofa giường 114-23G

Kích thước:

Sofa giường 114-23G

VNĐ

Sofa giường 114-18G

Kích thước:

Sofa giường 114-18G

VNĐ

Sofa giường 113-24

Kích thước:

Sofa giường 113-24

VNĐ

Sofa giường 113-23

Kích thước:

Sofa giường 113-23

VNĐ

Sofa giường 113-22

Kích thước:

Sofa giường 113-22

VNĐ

Sofa giường 109-28

Kích thước: 1200*880*820

Sofa giường 109-28

8,500,000 VNĐ

Sofa giường 109-27

Kích thước: 1200*880*820

Sofa giường 109-27

8,500,000 VNĐ

Sofa giường 109-26

Kích thước: 1200*880*820

Sofa giường 109-26

8,500,000 VNĐ

Sofa giường 109-22G

Kích thước: 1200*880*820

Sofa giường 109-22G

8,500,000 VNĐ

Sofa giường 108-28

Kích thước:

Sofa giường 108-28

VNĐ

Sofa giường 108-27

Kích thước:

Sofa giường 108-27

VNĐ

Sofa giường 108-25G

Kích thước:

Sofa giường 108-25G

VNĐ

Sofa giường 103-21

Kích thước:

Sofa giường 103-21

VNĐ

Sofa giường 103-20

Kích thước:

Sofa giường 103-20

VNĐ

Sofa giường 103-19

Kích thước:

Sofa giường 103-19

VNĐ

Sofa giường 96A-31

Kích thước:

Sofa giường 96A-31

VNĐ

Sofa giường 96A-30

Kích thước:

Sofa giường 96A-30

VNĐ

Sofa giường 96A-29

Kích thước:

Sofa giường 96A-29

VNĐ

Sofa giường 94-25

Kích thước:

Sofa giường 94-25

VNĐ

Sofa giường 94-24

Kích thước:

Sofa giường 94-24

VNĐ

Sofa giường 94-23

Kích thước:

Sofa giường 94-23

VNĐ

Sofa giường 94-6

Kích thước:

Sofa giường 94-6

VNĐ

Sofa giường 86-17

Kích thước:

Sofa giường 86-17

VNĐ

Sofa giường 86-16G

Kích thước:

Sofa giường 86-16G

VNĐ

Sofa giường 86-15

Kích thước:

Sofa giường 86-15

VNĐ

Sofa giường 76-23

Kích thước:

Sofa giường 76-23

VNĐ

Sofa giường 76-17

Kích thước:

Sofa giường 76-17

VNĐ

Sofa giường 76-9

Kích thước:

Sofa giường 76-9

VNĐ

Sofa giường 75-39

Kích thước:

Sofa giường 75-39

VNĐ

Sofa giường 70-18G

Kích thước:

Sofa giường 70-18G

VNĐ

Sofa giường 70-16G

Kích thước:

Sofa giường 70-16G

VNĐ

Sofa giường 70-4

Kích thước:

Sofa giường 70-4

VNĐ

Sofa giường 70-2

Kích thước:

Sofa giường 70-2

VNĐ

Sofa giường 61B-26

Kích thước: 2000*970*850

Sofa giường 61B-26

12,800,000 VNĐ

Sofa giường 61B-25

Kích thước: 2000*970*850

Sofa giường 61B-25

12,800,000 VNĐ

Sofa giường 61B-24

Kích thước: 2000*970*850

Sofa giường 61B-24

12,800,000 VNĐ

Sofa giường 60-43

Kích thước:

Sofa giường 60-43

VNĐ

Sofa giường 60-42

Kích thước:

Sofa giường 60-42

VNĐ

Sofa giường 60-41

Kích thước:

Sofa giường 60-41

VNĐ

Sofa giường 60-21

Kích thước:

Sofa giường 60-21

VNĐ

Sofa giường 57B-42

Kích thước:

Sofa giường 57B-42

VNĐ

Sofa giường 57B-40

Kích thước:

Sofa giường 57B-40

VNĐ

Sofa giường 57-38G

Kích thước: 1450*990*900

Sofa giường 57-38G

12,100,000 VNĐ

Sofa giường 53-25

Kích thước:

Sofa giường 53-25

VNĐ

Sofa giường 53-24

Kích thước:

Sofa giường 53-24

VNĐ

Sofa giường 53-23

Kích thước:

Sofa giường 53-23

VNĐ

Sofa giường 53-8

Kích thước:

Sofa giường 53-8

VNĐ

Sofa giường 48-30

Kích thước:

Sofa giường 48-30

VNĐ

Sofa giường 48-29

Kích thước:

Sofa giường 48-29

VNĐ

Sofa giường 48-28

Kích thước:

Sofa giường 48-28

VNĐ

Sofa giường 36C-19

Kích thước:

Sofa giường 36C-19

VNĐ

Sofa giường 36C-18G

Kích thước:

Sofa giường 36C-18G

VNĐ

Sofa giường 36C-17G

Kích thước:

Sofa giường 36C-17G

VNĐ

Sofa giường 31-16

Kích thước:

Sofa giường 31-16

VNĐ

Sofa giường 31-15

Kích thước:

Sofa giường 31-15

VNĐ

Sofa giường 31-14

Kích thước:

Sofa giường 31-14

VNĐ

Sofa giường 31-13

Kích thước:

Sofa giường 31-13

VNĐ

Sofa giường 26-15

Kích thước:

Sofa giường 26-15

VNĐ

Sofa giường 26-14

Kích thước:

Sofa giường 26-14

VNĐ

Sofa giường 26-13

Kích thước:

Sofa giường 26-13

VNĐ

Sofa giường 20-2

Kích thước:

Sofa giường 20-2

VNĐ

Sofa giường 12-17

Kích thước:

Sofa giường 12-17

VNĐ

Sofa giường 12-16

Kích thước:

Sofa giường 12-16

VNĐ

Sofa giường 12-15

Kích thước:

Sofa giường 12-15

VNĐ

Sofa giường 12-14

Kích thước:

Sofa giường 12-14

VNĐ

Sofa giường 12-13

Kích thước:

Sofa giường 12-13

VNĐ

Sofa giường 6003-23G

Kích thước:

Sofa giường 6003-23G

VNĐ

Sofa giường 151-4

Kích thước:

Sofa giường 151-4

VNĐ

Sofa giường 163-1

Kích thước:

Sofa giường 163-1

VNĐ

Sofa giường 163-2

Kích thước:

Sofa giường 163-2

VNĐ

Sofa giường 163-3

Kích thước:

Sofa giường 163-3

VNĐ

Sofa giường 165-3

Kích thước:

Sofa giường 165-3

VNĐ

Sofa giường 165-2

Kích thước:

Sofa giường 165-2

VNĐ

Sofa giường 165-1

Kích thước:

Sofa giường 165-1

VNĐ

Sofa giường 166-2

Kích thước:

Sofa giường 166-2

VNĐ

Sofa giường 166-3

Kích thước:

Sofa giường 166-3

VNĐ

Sofa giường 166-1

Kích thước:

Sofa giường 166-1

VNĐ

Sofa giường 167-2

Kích thước:

Sofa giường 167-2

VNĐ

Sofa giường 167-1

Kích thước:

Sofa giường 167-1

VNĐ

Sofa giường 167-3

Kích thước:

Sofa giường 167-3

VNĐ

Sofa giường 168-5G

Kích thước:

Sofa giường 168-5G

VNĐ

Sofa giường 168-2

Kích thước:

Sofa giường 168-2

VNĐ

Sofa 168-3G

Kích thước:

Sofa 168-3G

VNĐ

Sofa giường 168-4

Kích thước:

Sofa giường 168-4

VNĐ

Sofa giường 169-4G

Kích thước:

Sofa giường 169-4G

VNĐ

Sofa giường 169-3

Kích thước:

Sofa giường 169-3

VNĐ

Sofa giường 169-1

Kích thước:

Sofa giường 169-1

VNĐ

Sofa giường 170-1

Kích thước:

Sofa giường 170-1

VNĐ

Sofa giường 171-1

Kích thước:

Sofa giường 171-1

VNĐ

Sofa giường 215-10

Kích thước: 2120*900*920

Sofa giường 215-10

16,300,000 VNĐ

Sofa giường 215-8

Kích thước:

Sofa giường 215-8

VNĐ

Sofa giường 215-7

Kích thước: 2120*900*920

Sofa giường 215-7

16,300,000 VNĐ

Sofa giường 215-6

Kích thước: 2120*900*920

Sofa giường 215-6

16,300,000 VNĐ

Sofa giường 222-1

Kích thước:

Sofa giường 222-1

VNĐ

Sofa giường 223-6

Kích thước:

Sofa giường 223-6

VNĐ

Sofa giường 223-4

Kích thước:

Sofa giường 223-4

VNĐ

Sofa giường 223-2

Kích thước:

Sofa giường 223-2

VNĐ

Sofa giường 223-5

Kích thước:

Sofa giường 223-5

VNĐ

Sofa giường 226-10

Kích thước: 2400*1560*930

Sofa giường 226-10

22,400,000 VNĐ

Sofa giường 226-5

Kích thước: 2400*1560*930

Sofa giường 226-5

22,400,000 VNĐ

Sofa giường 226-1

Kích thước: 2400*1560*930

Sofa giường 226-1

22,400,000 VNĐ

Sofa giường 225-3

Kích thước:

Sofa giường 225-3

VNĐ

Sofa giường 225-6

Kích thước: 2480*1550*880

Sofa giường 225-6

24,200,000 VNĐ

Sofa giường 225-5

Kích thước:

Sofa giường 225-5

VNĐ

Sofa giường 226-9

Kích thước: 2400*1560*930

Sofa giường 226-9

22,400,000 VNĐ

Sofa giường 235-3

Kích thước:

Sofa giường 235-3

VNĐ

Sofa giường 235-2

Kích thước:

Sofa giường 235-2

VNĐ

Sofa giường 227-8

Kích thước: 2200*1610*1000

Sofa giường 227-8

23,000,000 VNĐ

Sofa giường 227-2G

Kích thước: 2200*1610*1000

Sofa giường 227-2G

23,000,000 VNĐ

Sofa giường 227-4

Kích thước: 2200*1610*1000

Sofa giường 227-4

23,000,000 VNĐ

Sofa giường 228B-5

Kích thước:

Sofa giường 228B-5

VNĐ

Sofa giường 228B-2

Kích thước:

Sofa giường 228B-2

VNĐ

Sofa giường 228B-6

Kích thước:

Sofa giường 228B-6

VNĐ

Sofa giường 229-2

Kích thước:

Sofa giường 229-2

VNĐ

Sofa giường 229-3

Kích thước:

Sofa giường 229-3

VNĐ

Sofa 229-1

Kích thước:

Sofa 229-1

VNĐ

Sofa giường 230-2

Kích thước:

Sofa giường 230-2

VNĐ

Sofa giường 230-3

Kích thước:

Sofa giường 230-3

VNĐ

Sofa giường 231-4

Kích thước:

Sofa giường 231-4

VNĐ

Sofa giường 231-1

Kích thước:

Sofa giường 231-1

VNĐ

Sofa giường 231-2

Kích thước:

Sofa giường 231-2

VNĐ

Sofa giường 232-1

Kích thước: 2680*1670*850

Sofa giường 232-1

28,400,000 VNĐ

Sofa giường 232-3

Kích thước: 2680*1670*850

Sofa giường 232-3

28,400,000 VNĐ

Sofa giường 233-4

Kích thước: 2130*900*850

Sofa giường 233-4

21,800,000 VNĐ

Sofa giường 233-2

Kích thước: 2130*900*850

Sofa giường 233-2

21,800,000 VNĐ

Sofa giường 233-1

Kích thước: 2130*900*850

Sofa giường 233-1

21,800,000 VNĐ

Sofa giường 227-5

Kích thước: 2200*1610*1000

Sofa giường 227-5

23,000,000 VNĐ

Sofa giường 228A-3

Kích thước:

Sofa giường 228A-3

VNĐ

Sofa giường 230-4

Kích thước:

Sofa giường 230-4

VNĐ

Sofa giường 231-3

Kích thước:

Sofa giường 231-3

VNĐ

Sofa giường 233-3

Kích thước: 2130*900*850

Sofa giường 233-3

21,800,000 VNĐ

Sofa giường 233-5

Kích thước: 2130*900*850

Sofa giường 233-5

21,800,000 VNĐ

Sofa giường 235-1

Kích thước:

Sofa giường 235-1

VNĐ

Sofa giường 235-4

Kích thước:

Sofa giường 235-4

VNĐ

Sofa giường 232-2

Kích thước: 2680*1670*850

Sofa giường 232-2

28,400,000 VNĐ

Sofa nỉ màu tím 1012C

Kích thước: 260*150

Sofa nỉ màu tím 1012C

12,800,000 VNĐ

Bộ sofa da 3 băng tân cổ điển 936

Kích thước: 2380*980*1245

Bộ sofa da 3 băng tân cổ điển 936

180,000,000 VNĐ

Bộ sofa vải nỉ cổ điển JM303A

Kích thước: 2180*800*1170

Bộ sofa vải nỉ cổ điển JM303A

81,800,000 VNĐ

Sofa vải tân cổ điển sang trọng 513

Kích thước: 3600*2050

Sofa vải tân cổ điển sang trọng 513

46,800,000 VNĐ

Sofa da Ý màu da bò cao cấp 2 băng góc phải 6916B

Kích thước: 3400*1800*1000

Sofa da Ý màu da bò cao cấp 2 băng góc phải 6916B

65,000,000 VNĐ

Sofa da Ý màu da bò cao cấp 2 băng góc trái 6918B

Kích thước: 3400*1800*1000

Sofa da Ý màu da bò cao cấp 2 băng góc trái 6918B

65,000,000 VNĐ

Sofa 3 băng góc phải đen sang trọng 9192D

Kích thước: 3650*1960*1030

Sofa 3 băng góc phải đen sang trọng 9192D

33,000,000 VNĐ

sofa 3 băng góc trái đen sang trọng 9191D

Kích thước: 3650*1960*1030

sofa 3 băng góc trái đen sang trọng 9191D

33,000,000 VNĐ

Sofa 3 băng góc phải da bò nâu 6967

Kích thước: 3700*1800*1000

Sofa 3 băng góc phải da bò nâu 6967

35,000,000 VNĐ

Sofa 3 băng góc trái da bò nâu 6966

Kích thước: 3700*1800*1000

Sofa 3 băng góc trái da bò nâu 6966

35,000,000 VNĐ

sofa 3 băng góc phải màu cafe 9334

Kích thước: 3740*1860*1000

sofa 3 băng góc phải màu cafe 9334

33,000,000 VNĐ

sofa 3 băng góc trái màu cafe 9333

Kích thước: 3740*1860*1000

sofa 3 băng góc trái màu cafe 9333

33,000,000 VNĐ

Sofa da màu kem 2 băng góc phải 6812

Kích thước: 2600*1900*930

Sofa da màu kem 2 băng góc phải 6812

27,000,000 VNĐ

Sofa da màu kem 2 băng góc trái 6811

Kích thước: 2600*1900*930

Sofa da màu kem 2 băng góc trái 6811

27,000,000 VNĐ

Bộ sofa da nâu cổ điển đẳng cấp quý tộc 906

Kích thước: 2500*1100*1300

Bộ sofa da nâu cổ điển đẳng cấp quý tộc 906

180,000,000 VNĐ

Sofa vải thô nhập khẩu 1012B1

Kích thước: 2600*1500

Sofa vải thô nhập khẩu 1012B1

12,800,000 VNĐ

Bộ sofa da màu xanh nhập khẩu cổ điển 9220

Kích thước: 2430*950*1375

Bộ sofa da màu xanh nhập khẩu cổ điển 9220

200,000,000 VNĐ

Bộ sofa da nỉ phong cách Cổ điển 9230

Kích thước: 2300*970*1330

Bộ sofa da nỉ phong cách Cổ điển 9230

190,000,000 VNĐ

Bộ sofa nhập khẩu cao cấp KH315S

Kích thước:

Bộ sofa nhập khẩu cao cấp KH315S

134,793,000 VNĐ

Bộ sofa sơn mài nhập khẩu 3 băng 8383

Kích thước: 3700*1870

Bộ sofa sơn mài nhập khẩu 3 băng 8383

45,000,000 VNĐ

Sofa da thật 3 băng góc phải màu socola 6803

Kích thước: 3700*1800*1000

Sofa da thật 3  băng góc phải màu socola 6803

35,000,000 VNĐ

Bộ sofa vải cao cấp 1012-22

Kích thước: 2600*1500

Bộ sofa vải cao cấp 1012-22

12,800,000 VNĐ

Bộ sofa da bò Ý cao cấp góc trái 6919

Kích thước: 3400*1900

Bộ sofa da bò Ý cao cấp góc trái 6919

85,000,000 VNĐ

Sofa da Ý màu kem cao cấp 2 băng góc trái 6918K

Kích thước: 3400*1800

Sofa da Ý màu kem cao cấp 2 băng góc trái 6918K

65,000,000 VNĐ

Sofa da thật cao cấp ba băng góc trái 6723V

Kích thước: 3700*1800

Sofa da thật cao cấp ba băng góc trái 6723V

48,000,000 VNĐ

Sofa da hiện đại góc phải 3 băng 9192

Kích thước: 3650*1960

Sofa da hiện đại góc phải 3 băng 9192

33,000,000 VNĐ

Bộ sofa phòng khách đẹp KH306C

Kích thước:

Bộ sofa phòng khách đẹp KH306C

195,700,000 VNĐ

Bộ bàn ghế sofa da thật KH315C

Kích thước:

Bộ bàn ghế sofa da thật KH315C

201,300,000 VNĐ

Bộ sofa phòng khách cổ điển KH303C

Kích thước:

Bộ sofa phòng khách cổ điển KH303C

210,400,000 VNĐ

Bộ bàn ghế sofa da nhập khẩu KH311C

Kích thước:

Bộ bàn ghế sofa da nhập khẩu KH311C

185,300,000 VNĐ

Bộ sofa gỗ sồi cao cấp KH311S

Kích thước:

Bộ sofa gỗ sồi cao cấp KH311S

150,100,000 VNĐ

Bộ sofa gỗ sồi cao cấp KH306S

Kích thước:

Bộ sofa gỗ sồi cao cấp KH306S

145,390,000 VNĐ

Bộ sofa nhập khẩu cho phòng khách đẹp KH303S

Kích thước:

Bộ sofa nhập khẩu cho phòng khách đẹp KH303S

147,135,000 VNĐ

Sofa da thật góc trái 2 băng 9193B

Kích thước: 2920*1960

Sofa da thật góc trái 2 băng 9193B

29,000,000 VNĐ

Sofa góc trái 3 băng da thật cao cấp 6723K

Kích thước: 3700*1800*1000

Sofa góc trái 3 băng da thật cao cấp 6723K

48,000,000 VNĐ

Sofa da hiện đại góc trái 2 băng 9193

Kích thước: 2920*1960

Sofa da hiện đại góc trái 2 băng 9193

29,000,000 VNĐ

Bộ sofa vải 351A9

Kích thước: 3500*1800

Bộ sofa vải 351A9

19,600,000 VNĐ

Sofa da 2 băng góc phải 6726K

Kích thước: 2950*1800

Sofa da 2 băng góc phải 6726K

39,000,000 VNĐ

Sofa vải nhập khẩu cao cấp 1012C2

Kích thước: 2600*1500

Sofa vải nhập khẩu cao cấp 1012C2

12,800,000 VNĐ

Bộ sofa vải đẹp nhập khẩu 3 băng A986

Kích thước: 3310*2020*900

Bộ sofa vải đẹp nhập khẩu 3 băng A986

19,600,000 VNĐ

Bộ sofa A1305 với kệ để đồ tiện dụng

Kích thước: 3420*2000*950

Bộ sofa A1305 với kệ để đồ tiện dụng

19,600,000 VNĐ

Sofa da góc phải 2 băng nhập khẩu 9194B

Kích thước: 2920*1960

Sofa da góc phải 2 băng nhập khẩu 9194B

29,000,000 VNĐ

Sofa da nhập khẩu 3 băng góc phải 6755

Kích thước: 3250*1800

Sofa da nhập khẩu 3 băng góc phải 6755

35,000,000 VNĐ

Sofa da thật góc trái 3 băng 9191B

Kích thước: 3650*1960

Sofa da thật  góc trái 3 băng 9191B

33,000,000 VNĐ

Sofa da thật nhập khẩu góc phải 3 băng 6724K

Kích thước: 3700*1800

Sofa da thật nhập khẩu góc phải 3 băng 6724K

48,000,000 VNĐ

Sofa da phòng khách ba băng góc phải 6724

Kích thước: 3700*1800

Sofa da phòng khách ba băng góc phải 6724

35,000,000 VNĐ

Sofa nỉ thô nhập khẩu 3 băng 8917

Kích thước: 3650*2000

Sofa nỉ thô nhập khẩu 3 băng 8917

21,600,000 VNĐ

Sofa da nhập khẩu 3 băng góc trái 6756

Kích thước: 3250*1800

Sofa da nhập khẩu 3 băng góc trái 6756

35,000,000 VNĐ

Sofa da thật 3 băng nhập khẩu góc trái có đôn 6802

Kích thước: 3700*1800

Sofa da thật 3 băng nhập khẩu góc trái có đôn 6802

35,000,000 VNĐ

Ghế Sofa đơn da bò Ý cao cấp 6917

Kích thước: 1400*1000*1000

Ghế Sofa đơn da bò Ý cao cấp 6917

20,000,000 VNĐ

Sofa da bò Ý cao cấp 2 băng góc phải 6916

Kích thước: 3400*1900

Sofa da bò Ý cao cấp 2 băng góc phải 6916

65,000,000 VNĐ

Sofa da thật 3 băng góc trái 9025

Kích thước: 3880*1900

Sofa da thật 3 băng góc trái 9025

33,000,000 VNĐ

Sofa da thật 2 băng góc phải 9026

Kích thước: 3060*1900

Sofa da thật 2 băng góc phải 9026

29,000,000 VNĐ

Sofa da góc trái 2 băng 6806

Kích thước: 2950*1800*1000

Sofa da góc trái 2 băng 6806

30,000,000 VNĐ

Sofa da thật 2 băng góc phải 6807

Kích thước: 2950*1800*1000

Sofa da thật 2 băng góc phải 6807

30,000,000 VNĐ

Sofa vải phòng khách góc trái 2 băng 8916

Kích thước: 2950*2000

Sofa vải phòng khách góc trái 2 băng 8916

19,600,000 VNĐ

Sofa vải 2 băng góc phải phòng khách 8915

Kích thước: 2950*2000

Sofa vải 2 băng góc phải phòng khách 8915

19,600,000 VNĐ

Sofa vải nỉ đẹp 2 băng phòng khách A1306

Kích thước: 2700*2000

Sofa vải nỉ đẹp 2 băng phòng khách A1306

17,600,000 VNĐ

Sofa vải 3 băng phòng khách giá rẻ 8363

Kích thước: 3570*2060

Sofa vải 3 băng phòng khách giá rẻ 8363

21,600,000 VNĐ

Sofa da thật 3 băng góc phải 9192B

Kích thước: 3650*1960

Sofa da thật 3 băng góc phải 9192B

33,000,000 VNĐ

Sofa da phòng khách ba băng góc trái 6723

Kích thước: 3700*1800

Sofa da phòng khách ba băng góc trái 6723

35,000,000 VNĐ

Sofa da nhập khẩu 2 băng góc trái 6757

Kích thước: 2900*1800

Sofa da nhập khẩu 2 băng góc trái 6757

30,000,000 VNĐ

Sofa da thật góc phải 3 băng 9027

Kích thước: 3880*1900

Sofa da thật góc phải 3 băng 9027

33,000,000 VNĐ

Sofa da thật cao cấp ba băng góc phải 6724V

Kích thước: 3700*1800

Sofa da thật cao cấp ba băng góc phải 6724V

48,000,000 VNĐ

Sofa da hiện đại góc phải 2 băng 9194

Kích thước: 2920*1960

Sofa da hiện đại góc phải 2 băng 9194

29,000,000 VNĐ

Sofa da Ý màu kem cao cấp 2 băng góc phải 6916K

Kích thước: 3400*1800

Sofa da Ý màu kem cao cấp 2 băng góc phải 6916K

65,000,000 VNĐ

Sofa da bò Ý cao cấp 2 băng góc trái 6918

Kích thước: 3350*1800

Sofa da bò Ý cao cấp 2 băng góc trái 6918

65,000,000 VNĐ

Sofa da nhập khẩu 2 băng góc trái 6725K

Kích thước: 2950*1800

Sofa da nhập khẩu 2 băng góc trái 6725K

39,000,000 VNĐ

Đôn sofa da thật 6808

Kích thước:

Đôn sofa da thật  6808

4,000,000 VNĐ

Sofa da nhập khẩu 2 băng góc phải 6758

Kích thước: 2900*1800

Sofa da nhập khẩu 2 băng góc phải 6758

30,000,000 VNĐ

Sofa da hiện đại góc trái 3 băng 9191

Kích thước: 3650*1960

Sofa da hiện đại góc trái 3 băng 9191

33,000,000 VNĐ

Sofa da thật 2 băng góc trái 9028

Kích thước: 3060*1900

Sofa da thật 2 băng góc trái 9028

29,000,000 VNĐ

Đôn sofa phòng khách da thật 9029

Kích thước:

Đôn sofa phòng khách da thật  9029

4,000,000 VNĐ

3 LÝ DO MUA SOFA NHẬP KHẨU GIA KHÁNH:

1. Mẫu mã và kiểu dáng Sofa Hàng đầu

Sản phẩm Sa lông phòng khách của Nội Thất Gia Khánh luôn được chọn lựa cẩn thận, kỹ lưỡng , đa dạng, giúp thỏa mãn những yêu cầu nhỏ nhất về mỹ thuật, kỹ thuật của bản thân gia chủ và ngôi nhà. Tới với Nội thất Gia Khánh, bạn có thể tự do lựa chọn những mẫu mã, kiểu dáng, phong cách sản phẩm theo nhu cầu cá nhân.

2. Nguồn gốc sản phẩm Minh bạch

Các loại ghế sofa của Nội Thất Gia Khánh đều được nhập khẩu theo đường chính ngạch với đầy đủ giấy tờ chứng thực nguồn gốc xuất xứ. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất để chứng thực nguồn gốc của bất cứ sản phẩm nào của Gia Khánh, từ bàn ghế sofa cho tới các sản phẩm khác nữa.

3. Đội ngũ nhân viên Tận tình & Chuyên nghiệp

Những nhân viên trong hàng ngũ Nội Thất Gia Khánh đều nhiệt tình và được đào tạo chuyên nghiệp. Nhiệm vụ quan trọng nhất của từng nhân viên của chúng tôi là làm hài lòng mỗi khách hàng tới showroom. Với chúng tôi mỗi khách hàng là một người bạn, là một người thân.