Bản mệnh của gia chủ ảnh hưởng đến ngôi nhà như thế nào

1. Bản Mệnh Gia Chủ

Nếu sự phôi hợp giữa bản mệnh gia chủ và toạ của nhà không tốt thì có thể dùng hướng của chính phôi với cung mệnh gia chủ được sao tốt để bổ cứu.

Ví dụ: Người chủ nhà là nam sinh năm 1955 – Ất Mùi, tra bảng cung mệnh thì cung mệnh người này là Ly.

Nếu nhà toạ Bắc hướng Nam, tức Khảm trạch (Phương Bắc là Khảm) thì phối Ly với Khảm được sao Vũ khúc tức là được Sinh khí rất tốt. Nếu hướng cửa chính là Nam tức là Ly (phương Nam là Ly) thì phối hướng cửa với cung mệnh là Ly với Ly được Phục vị cũng tốt.

Ngoài việc phối hưởng được sao tô’t, cần phải xét đoán đến sinh khắc ngũ hành giữa sao và cung. Cũng trong ví dụ trên, chủ nhà mệnh Ly ở nhà Khảm Trạch được sao Tham lang tốt. Sao Tham lang thuộc Mộc ở cung Khảm thuộc Thuỷ nên được cung sinh trợ nên đã tốt lại càng tô”t hơn.

Ví dụ khác: Chủ nhà cung mệnh là Càn, ở nhà hướng chính Tây tức là hướng Đoài. Phối hợp mệnh cung với hướng nhà được sao Tham lang tức Sinh khí thuộc Mộc. Nhưng sao này lại nằm ở cung Đoài thuộc Kim nôn bị cung khắc. Vì vậy, trong cái tót lại ẩn chứa cái xấu và quá trình sinh sống sẽ ngày càng giảm sự tốt đẹp.

Xem thêm  Hoàng Đế nhà Đường chọn lăng mộ thế nào?

2. Tám phương của bát trạch và cửu tinh có mổì quan hệ đối ứng như thế nào?

Tám phương của bát trạch có thể đôl ứng với cửu tinh của bắc đẩu, đồng thời có thể căn cứ thuộc tính ngũ hành của cửu tinh để phán đoán thuộc tính của phương vị đối ứng.

Sinh khí phối với sao Tham lang, Thiên y phối với sao Cự môn, Ho ạ hại phôi với sao Lộc tồn, Lục sát phối với sao Văn khúc, Ngũ quỷ phôi với sao Liêm trinh, Diên niên phối với sao Vũ khúc, Tuyệt mệnh phối với sao Phá quân, Phục vị phối với sao Tả phụ, Hữu bật.

3. Sinh khí có tính chất gì?

Sinh khí đôl ứng với sao Tham lang, thuộc Mộc, phương vị ban đầu là phương Đông, là ngôi sao cát hàng đầu trong cửu tinh.Ngôi sao này chủ về nhân từ, có thề sinh người tôn quý, thúc vượng quan vận, hưng vượng nhân đinh, có lợi cho nam giới. Nó giúp con người có sinh khí, mọi việc tích cực hướng thượng, đa tài đa nghệ, là biểu tượng của cát khánh thuận lợi. ứng nghiệm vào các năm tháng mà can chi có Giáp, At, Hợi, Mỗo, Mùi.

Xem thêm  Căn nhà xây trên mảnh đất hình tam giác có gây ảnh hưởng bất lợi không?

Thiên y đối ứng với sao Cự môn, thuộc Thổ, phương vị ban đầu là Đông Bắc, là ngôi sao cát thứ hai trong cửu tinh.

Ngôi sao này chủ về sức khoẻ, có lợi cho nữ giới, có thể vượng tài, chủ về người đó được quý nhân phù trợ, trừ bệnh tiêu tai, khiến con người trung hậu, bao dung nhẫn nhịn, ứng nghiệm với năm tháng mà can chi có Mậu, Kỷ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

4. Diên niên có tính chất gì?

Diên niên đối ứng với sao Vũ khúc, thuộc Kim, nguyên phương vị là Tây Bắc, là ngôi sao cát thứ ba trong cửu tinh.

Ngôi sao này chủ về hoà thuận, quả đoán, có lợi cho giao tế, chủ về kết hôn sớm, vợ chồng hoà mục, nhân đinh hưng vượng, nhiều phúc nhiều thọ. ứng nghiệm với năm tháng có can chi là Canh, Tân, Tỵ, Dậu, Sửu.

5. Phục vị có tính chất gì?

Phục vị đối ứng với hai ngôi sao Tả phụ và Hữu bật, thuộc Mộc, nguyên phương vị là Đông Nam, là ngôi sao cát thứ tư trong cửu tinh.

Ngôi sao này chủ về từ bi khoan dung, nhu thuận hoà bình, khiến nam giới coi trọng gia đình, gia đình hoà mục. ứng nghiệm vởi năm tháng có can chi là Giáp, At, Hợi, Mão, Mùi.

Xem thêm  Thiên can địa chi và bệnh tật cơ thể đôi ứng như thế nào?

6. Tuyệt mệnh có tính chất gì?

Tuyệt mệnh đốì ứng với sao Phá quân, thuộc Kim, nguyên phương vị là Tây, là ngôi sao hung thứ nhất trong cửu tinh.

Ngôi sao này chủ về xung đột, có thể dẫn đến nghi nan tạp

chửng, bị thương do dao, tai nạn xe cộ, lo lắng bất an, kiệxx tu duyên con cái mỏng, tuyệt hậu, các việc không lành, ứng ngh* A vđi nôm tháng có can chi là Canh, Tân, Tỵ, Dậu, Sửu.

7. Ngữ quỷ có tính chất gì?

Ngô quỷ đối ứng với sao Liêm trinh, thuộc Hoả, nguyên phươ vị là Nam, là ngôi sao hung thứ hai trong cửu tinh.Ngôi sao này chủ về nóng nảy, vô công rồi nghề, thị phi, tíf dân đến kiện tụng, tranh cãi, bệnh tật, tai nạn xe cộ, trộm cắp hoạ tai, quỷ tà, hung hiểm, ứng nghiệm với năm tháng mà trou can chi có Bính, Đinh, Dần, Ngọ, Tuất.

Hoạ hại có tính chất gì?Hoạ hại đối ứng với sao Lộc tồn, thuộc Thổ, nguyên phương vị là Tây Nam, là ngôi sao hung thứ ba trong cửu tinh.Ngôi sao này chủ về mù mắt điếc tai, khiến cơ thể hư nhươe lười biếng, niềm tin bị tổn thương, thậm chí vì thế mà tranh đấu cừu sát, dẫn đến nhân đinh bị tổn, kiện tụng quấn thân, cô quả bần cùng, ứng nghiệm với năm tháng mà

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội