BÀI TRÍ BẾP VÀ PHÒNG ĂN NHƯ THẾ NÀO

1. BẾP VÀ PHÒNG ĂN

Vị trí đặt bếp đun
Cũng như bàn thò, cầu thang, giường ngủ, bếp cũng được coi là một Tiết Minh. Theo nguyên tảc “Nhất vị, nhị hướng” thì tất cà các Tiết Minh đểu cần bố trí tại các cung ra cát tinh trong cừu cung trạch vận đổng thời đểu đón được hướng cốt khí như Diên Xiên, Sinh khi, Thiên Y, Phục VỊ. Tuy nhiên khác với bàn thờ, giường ngủ và cầu thang theo nguyên tắc “Hai cấp” là vị và hướng: bếp ăn được bô’ trí theo nguyên tắc 3 cấp. Tức là ngoài việc phải bố trí ờ vị trí cung tốt, hướng tốt. còn phài lựa chọn được vị trí sơn tốt trong 24 sơn nửa.

Vị trí đặt bếp đun tốt nhất là tại cung Thiên Lộc. thứ đến Dương quý nhân, rồi mối đến các sao cát tinh khác như Âm quý, Thiên mã, Đào hoa.

Bếp là nơi cung cấp đồ ãn thức uống để tạo ra sinh thực khí cho con người, ăn uống tốt không chi là để đàm hào sức khỏe mà còn là đê duy trì nếp sông sinh hoạt chung, (làm hảo hạnh phúc gia đình, bếp đặt không tốt. không đúng cách, nhà cửa sê lạnh lẽo. thiếu căn cơ. Vì vậy việc bỏ’ trí bếp (táo) hợp lý hết sức quan trọng. Theo quan điểm cùa người xưa thì tài lộc là nguồn dưdng mệnh, cùng là chỉ người phụ nữ trong nhà và bếp núc. Vì thế mà trong các môn ứng dụng của triết học phương Đòng thường ghép Thê-Tài vào làm một. Điều này cho thấy đạt bếp thì chọn cung ra Lộc là đẹp nhất. Dì nhiên nếu không có Lộc ta có thể chọn các cung có cát tinh khác như Âm Dương quý. Mã, Đào…

BÀI TRÍ BẾP VÀ PHÒNG ĂN NHƯ THẾ NÀO - dat tu lanh o noi nao cho thich hop

Chọn cát sơn

Phong thủy học chia không gian trái đất ra thành 24 phần băng nhau gọi là 24 sơn (chiếm 360″, mỗi sơn là 15″)

Khi chọn vị trí dặt bếp ngoài việc chọn cung đẹp ra , còn chia nhô hơn nữa tức lồ tìm đến 24 sơn. Trong một cung thường chiếm tới vài ba sơn, vậy cần phải tìm đến sơn tốt nhất đé lấy làm vị trí dặt bếp (táo tòa). sơn di yên hạ hỏa

sơn di vên hạ hòa nói ỏ đây không dồng nhất với 24 sơn cùa vòng chính ngũ hành về giá trị và tên gọi của bát quái. Nếu lấy 24 sơn của chinh ngũ hành quy đỏi thì ta có được 8 nhóm sau:

Nhâm. Thìn, Ngọ, Đinh, Thán sơn thuộc Khảm cung

Tý, Dần. Bính. Tân, Tuất sơn thuộc Ly cung

Quý, Khôn sơn thuộc Khôn cung

Sửu, Ất. TỊ, Canh sơn thuộc Đoài cung

Cấn. Dậu sơn thuộc Cấn cung

Giáp. Mùi. Hợi sơn thuộc Chấn cung

Mão. Tốn sơn thuộc Tốn cung

Càn sơn thuộc Càn cung

Tim tứ khí Phúc quý thọ tài tinh

Đê tìm 4 khí này dùng cung phi mệnh trạch chủ kết hợp với vòng Di yên hạ hòa trên theo phép “Đại du niên bát biến” (dộc già có thể tham khảo lại chưởng 3) lấy:

Nhất biến Sinh Khi là Phúc tinh

Tam biến Diên Niên là Tài tinh

Lục biến Thiên Y là Thọ tinh

Bát biến Phục Vị là Quý tinh.

Bếp ra Phúc tinh là tốt nhất, vị trí này phù hợp vỏi bếp lại có Mộc dường Hòa, như nguồn dường mệnh. Nếu lại được Âm Dương Quý nhân hợp cách nừa thì có thể chế ngự được hung sát. tảng cường phúc khí cho ngôi nhà.

Bếp ra Quý tinh củng như Phúc tinh, vị trí Quý tinh này cũng cỏ Mộc khí nuôi dưdng Táo hỏa, quý giá như viên ngọc châu gia truyền linh bào trong nhà. Nếu lại cùng được Âm dương quý hựp cách nửa thì chủ quý hiển vinh hoa, giải trừ hung họa. chê phục sát tinh. Nếu đủ các yếu tố dã nêu lại ra vào cung Tử tức nữa thì là phép dụng Hòa cầu tự pháp vậy (đật bếp để sinh con). Phép này nhiều bậc tiền nhân dã dùng linh diệu thật khó lường.

Bếp ra Thọ tinh là lấy chán hòa Hậu thiên bổ khuyết cho hỏa hầu Tiên thiên mà kéo dài tuổi thọ. Phép này nếu được cùng với Thái cực, Đào Hoa ra vào cung Duyên Thọ thì là cầu thọ pháp, một trong những phép nhăm đạt quyền năng của tạo hóa cùng như phép luyện đan, hay phép nhập nội “Thần quang ngưng kết” dê dùng chân hòa khai mỏ thiên tâm, một chấm nhò tròn ấn dường của Lã Tô Công mà nhàm kéo dài tuổi thọ.

Bếp ra Tài tinh là vị trí được đánh giá thấp nhất trong tứ huyền vi cát vị, nó chù vẻ’ phát tài lộc. Lấy Tài tinh là dùng nguyên lý ngà khắc già vi tài của Dịch lý dùng Hòa dốt chảy nguyên tinh chân phách mà dẫn nhập thành tài. Nói cách khác thì phép này là dùng Chân hòa Hậu thiên hỗ trợ đốt chày nguyên tinh của thể phách của mình mà dẫn nhập biến nó thành tài lộc, cùng tựa như một người hút lấy chính tủy cốt của mình đê ản vậy.

Con người ta có 3 yếu tô”:

Tinh thuộc Thủy Ý thuộc Thò Thần thuộc Hỏa

Đây là ba báu vật tôì thượng. Tinh thủy là khí chân nhất tiên thiên, Thần Hỏa là ánh sáng hay linh quang, ý Thổ là trung cung thiên tâm. Lấy Thần Hỏa làm công dụng, lấy ý Thô’ là chủ thể, lấy Tinh Thủy làm gốc. Phàm con người ta dụng ý thì sinh thân trong thân lại có thể phách, ý thuộc Thỏ sinh nên thán-phách thuộc Kim, đó củng là khí Diên Niên tài tinh vậy. Thê mới bào con người ta lấy phúc, quý làm đầu, lấy thọ làm thứ, lấy tài làm thứ của thứ nữa. Lý lè thì huyền vi mà trong sáng nhưng vị ưít đà mấy ai lĩnh ngộ. Con người sống trong cảnh u mé tôì tủm thường lấy chừ Tài làm trọng, chao đáo vì tài mà đâu biết rằng tài là nguồn dưỡng mệnh mà cùng chính là thê phách cùa chính mình. Đại thi hào Nguyễn Du đà từng viết:

Phép đặt bếp cũng giống như phép dạt giường ngủ và bàn thờ, lấy cát hướng làm trọng. Trong Bát trạch minh cành có viết bếp nên: “Tọa hung hướng cát”. Tọa ỏ dãy cũng giỏng như nói tọa cùa nhà, tửc là nói đến hướng lưng bếp quay về hướng hung chứ không phài là nói vị tri đặt bếp. Vị trí dột bếp phài tính theo cừu cung trạch. Như vậv, mệnh người Đông tứ mệnh nên đột bếp hướng về Tứ Dông phương (Chấn Tốn Khâm Ly) và lưng bếp quay về Tử Tây phương (Càn Khôn Cấn Đoài). Ngược lại người Táy tứ mệnh nên bố trí bép sao cho mặt l)êp hướng về Tứ Tây phương và lưng bếp hướng vể Tứ Đông phương. Đó chính là nguyên lý chọn hưởng bếp sau khi đà an vị cho nó.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội