Tại sao cửa ra vào không được xung hướng với cửa nhà vệ sinh sinh?

1. Tại sao cửa ra vào không được xung hướng với cửa nhà vệ sinh sinh?

Cửa ra vào lả cái miệng hút khí, nó nám bểt toàn bộ điều hung hoặc cát của cả căn nhà. Phong thuỷ có câu quyết như sau: “Khí khẩu nhất tinh tai phúc bính, lai khứ nhị khẩu tử sinh môn, nàng tướng cửu diêu vi hầu thiêt, đai đia tinh hoa nhất khẩu thôn”. “Nhị khẩu” là chỉ cửa trước và cửa sau, “khẩu” có nghĩa là cửa. Nếu cửa ra vào (cửa trước) xung với cửa nhà vệ sinh sẽ gây ra nhiều điêu bất lợi. Trước hết tiền kiếm được rất nhiều nhưng tiêu hoang vô độ, chẵng mấy chốc mà hết sạch, không có cách nào tụ lại được. Tiếp đó là tinh thần bất ổn, thân thể hay cảm thấy mệt mỏi, thiếu sự nhanh nhẹn, tứ chi bải hoải, đau nhức. Cách hoá giải rất đơn giản: Bạn hãy láp một chiếc đèn ồ nơi cửa ra vào xung vói cửa nhà vệ sinh. Đèn bật 24/24 tiếng. Chiếc đèn này gọi là “đèn trường minh”, nó có thể hoá giải âm khí do nhà vệ sinh gây ra.

  1. Tai sao cừa ra vào không dược hưóng vào cửa nhà bếp?

Những cấm kỵ đối với phong thuỷ của cửa ra vào rất nhiều. Không những không thế hướng cửa vào nơi ô uế mà nơi thường xuyên nấu nướng cũng không được hướng vào. Thông thường nơi gia đình nấu ăn chính là bếp. cửa ra vào xung với cửa bếp thì sẽ anh hưởng đến sức khoẻ của những người trong gia đình, phần lổn họ bị mắc bệnh liên quan đến bệnh mãn tính như dạ dày, da…Nếu
trong nhà có vấn để phong thviỷ này, nhưng ta rất ít ăn uóng ồ nhà, thỉnh thoảng mới dùng bếp thì không sao. Nhưng nếu ta dùng bếp thường xuyên thì vấn đề trỏ nên nghiêm trọng! Hãy hoá giai theo cách sau: Treo một tấm la bàn phong thuỷ trên ngưỡng cửa bếp hoặc lắp sáu đồng tiền co ô bậc cửa bếp. Hai vật này có tác dụng hoá giải sát khí rất hiệu nghiệm.

Nếu bếp kiểu hiện đại bị cửa ra vào chiếu phải, nhưng không thể treo la bàn lên dầm cửa vì kiểu bếp này không có cửa. Do vậy bạn hãy treo la bàn đó lên trần nhà, chính nơi đôi diện với cửa ra vào.

  1. Cửa ra vào xung với cửa bếp thì làm thế nào?

Hiện nay, dân sô ngày càng gia tăng nhưng diện tích nhả ơ chang the bành trưống nổi. Xu hướng của căn nhà đô thị là tận dụng tổì đa diện tích đang có. Xét về góc độ phong thuỷ thì một sô thiết kế đã phạm vào thuyết phong thuỷ. cửa ra vào xung với cửa bếp là một trong những cấm kỵ ấy. Nếu trong năm đó lại bị sao Ngũ Hoàng giá lâm thì sát khí tiến vào căn phòng đó càng nghiêm trọng hơn.

Cách hoá giai đơn giản nhất là thiết kê đặt một chiếc bình phong hoặc tủ trang trí ngay giữa cửa ra vào và cửa bếp.

Đỗng thời, nếu năm đó đúng là năm Ngũ Hoàng lưu niên thì cần phải treo thêm vật trừ tà để hoá giải.

Nếu của ra vào xung với của bếp, nên đặt bình phong hoộc tủ trang trí à giữa hai cửa đó để hoá giài sát khí,

  1. Cửa nhiếu gây loạn khí thì làm thê nào?

Đôi vối phong thuỷ nhà cửa, một căn nhà không nên có quá nhiều cửa. Nếu mở cửa trước, lại mơ thêm cửa hậu và cửa ngách thì phong thuỷ không tôt. Có người gọi tình trạng đó là “Tứ diện sở ca”, tức là khí của bốn bề đều thu tận khiến khí trỏ nên nhiều locan, không thuần, vận của càn nhà lúc có lúc rất bất thường. Tình trạng này cần phải phối hợp rút quẻ dịch một cách tinh thông thì mới hoá giải được, nêu không hoạ càng thêm hoạ. Trong cuốn “Địa lý biện chứng thư” có đề cập: “Thiên nguyên không có sáu mươi tư quẻ, ba trăm tám mươi hào. Mỗi môt quẻ, một hào đều có ý nghĩa

riêng của nó”. Vì thê cần phải rút quê cầu xin. Chỉ cần đóng hai cửa trong đó (hoặc chuyên mỏ một cửa) để làm vượng khí Đại nguyên không. Vượng khí có thể tích trữ ỏ trong nhà, tài khí càng thêm vượng.

Những căn nhà thông thường, chủ yếu chỉ có một cửa ra vào, nhưng cửa phòng ngủ, của phòng sách, cửa phòng vệ sinh…cũng nhiều. Theo phong thuý, căn phòng có diện tích dưối 100 nr thì trong phòng không nên vượt quá năm cửa. Nếu cửa quá nhiều, bạn nên thường xuyến đóng cửa nhà vệ sinh và cửa phòng bếp lại đê khí đương của nhả bếp vá khí âm cùa nhà vệ sinh không thể lưu lại trong nhà. IIơi đất được tinh khiết, vận của căn nhà tương đốì bình ồn, người trong nhà được mạnh khoẻ.

Bình luận trên Facebook